Instal·lació de làmpades LED a l’enllumenat públic de Sales de Llierca

L’Ajuntament de Sales de Llierca continua posant en pràctica les accions proposades al PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible), que permetrà arribar a l’objectiu de reduir un 20% les emissions de CO2 l’any 2020.

Aquest any s’ha enfocat en la millora de la eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi.

Els 25 punts de llum que es troben entre el camí del Collet de can Sabater, la plaça de l’ajuntament i l’accés al local polivalent disposen d’un làmpada de 125 W de VMCC i s’ha substituït per làmpades LED de 25 W.
En aquest cas, degut a que les lluminàries estaven en bon estat, s’ha optat per només efectuar un canvi en la  làmpada.

Aquesta actuació suposarà un estalvi de 3.200 kWh a l’any i d’1,54 tn CO2/any, en base al factor d’emissió de l’electricitat de Sales de Llierca del 2005 (font PAES Sales de Llierca).

A part de l’estalvi ambiental, la instal·lació suposarà un estalvi  econòmic de 384,84 €/anuals (amb l’IVA i altres impostos d’electricitat).

El cost de la instal·lació ha estat de 1.264,45 €, i l’han efectuat l’empresa Instal·lacions Josep Picart de Tortellà, SL.

La Diputació de Girona n’ha subvencionat 788,28 €, dins del programa del Pla d’acció, per lluitar contra el canvi climàtic, de l’anualitat del 2016.