Equip de govern

Miquel Palomeras Anglada (Agrupats per treballar per Sales – CP)

Alcalde

ajuntament@salesdellierca.cat

Ferran González Pérez (Agrupats per treballar per Sales – CP)

1r tinent d’alclade

Assumpció Oliveras Cambras (Agrupats per treballar per Sales – CP)

Regidora

Ibai Alonso Garrido (Agrupats per treballar per Sales – CP)

Regidor