Servei de deixalleria mòbil

DEIXALLERIA MÒBIL 2024

La Deixalleria Mòbil és un servei gratuït a disposició de totes/s les/els ciutadanes/ciutadans que facilita la selecció de les deixalles domèstiques i apropa el servei de Deixalleria Comarcal a cada poble.

Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament als municipis i que pot recollir les deixalles selectives i especials que generem i que no poden anar als contenidors convencionals ni als voluminosos. A Sales de Llierca compartim aquest servei amb Tortellà i, per tant, els veïns de Sales podem fer ús del camió que s’instal·la a la Llar d’Infants de Tortellà.

A la deixalleria mòbil hi podem portar tots aquells residus que no es poden abocar als altres contenidors i tampoc no són trastos: fluorescents, electrònica, olis, pintures, dissolvents, tòners, ferralla, piles, bateries…Aquests residus no els podem deixar mai en el recinte dels trastos vells o voluminosos!

Per fer ús del servei cal portar sempre la targeta d’identificació d’usuari. L’horari és de 10h a 18h.


CALENDARI:

GENER Dimarts 2: deixalleria amb informador/a
Dimarts 6: deixalleria amb informador/a
FEBRER Dilluns 19: camió sense informador/a
Dimarts 20: camió sense informador/a
MARÇ Dimarts 5: deixalleria amb informador/a
ABRIL Dimarts 2: deixalleria amb informador/a
Dilluns 15: camió sense informador/a
Dimarts 16: camió sense informador/a
MAIG Dimarts 7: deixalleria amb informador/a
JUNY Dimarts 4: deixalleria amb informador/a
Dilluns 17: camió sense informador/a
Dimarts 18: camió sense informador/a
JULIOL Dimarts 2: deixalleria amb informador/a
AGOST Dimarts 6: deixalleria amb informador/a
Dilluns 19: camió sense informador/a
Dimarts 20: camió sense informador/a
SETEMBRE Dimarts 3: deixalleria amb informador/a
OCTUBRE Dimarts 1: deixalleria amb informador/a
Dilluns 21: camió sense informador/a
Dimarts 22: camió sense informador/a
NOVEMBRE Dimarts 5: deixalleria amb informador/a
DESEMBRE Dimarts 3: deixalleria amb informador/a
Dilluns 16: camió sense informador/a
Dimarts 17: camió sense informador/a