Servei de deixalleria mòbil

DEIXALLERIA MÒBIL 2023

La Deixalleria Mòbil és un servei gratuït a disposició de totes/s les/els ciutadanes/ciutadans que facilita la selecció de les deixalles domèstiques i apropa el servei de Deixalleria Comarcal a cada poble.

Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament als municipis i que pot recollir les deixalles selectives i especials que generem i que no poden anar als contenidors convencionals ni als voluminosos. A Sales de Llierca compartim aquest servei amb Tortellà i, per tant, els veïns de Sales podem fer ús del camió que s’instal·la a Tortellà.

L’any 2023 s’anirà alternant el camió antic i la deixalleria nova amb informador, segons el calendari que adjuntem.

A la deixalleria mòbil hi podem portar tots aquells residus que no es poden abocar als altres contenidors i tampoc no són trastos: fluorescents, electrònica, olis, pintures, dissolvents, tòners, ferralla, piles, bateries…

Ubicació: Com a novetat aquest any 2023 les dues deixalleries se situaran sempre a l’aparcament de la Llar d’Infants de Tortellà.


CALENDARI:

GENER Dimarts 3: deixalleria nova
FEBRER Dimarts 7: deixalleria nova
MARÇ Dimarts 7: deixalleria nova
ABRIL Dimarts 4: deixalleria nova
Dilluns 17: camió antic
Dimarts 18: camió antic
MAIG Dimarts 2: deixalleria nova
JUNY Dimarts 6: deixalleria nova
Dilluns 19: camió antic
Dimarts 20: camió antic
JULIOL Dimarts 4: deixalleria nova
AGOST Dimarts 1: deixalleria nova
Dilluns 21: camió antic
Dimarts 22: camió antic
SETEMBRE Dimarts 5: deixalleria nova
OCTUBRE Dimarts 3: deixalleria nova
Dilluns 16: camió antic
Dimarts 17: camió antic
NOVEMBRE Dimarts 7: deixalleria nova
DESEMBRE Dimarts 5: deixalleria nova
Dilluns 18: camió antic
Dimarts 19: camió antic