Any 2017

Medi Ambient

La Diputació de Girona (Àrea de Medi Ambient) ha atorgat a l’Ajuntament de Sales de Llierca per aquest any 2017 una subvenció de 2.414,96 € per l’arranjament de diversos camins municipals.

Es tracta de repassar ferm, trenques i cunetes d’aquests camins amb aportació de subbase allà on convingui.


Noves Tecnologies

La Diputació de Girona ha concedit a aquest ajuntament una subvenció destinada a la millora de l’equipament informàtic per un import de 538,26 €.

Aquesta subvenció s’ha invertit en la compra d’un nou escàner que permet fer una digitalització segura dels documents.


Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

La Diputació de Girona ens comunica que en la Junta de Govern de data 16-05-2017 es va aprovar la concessió de les subvencions en matèria de camins, dins del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural:

INVERSIONS Millores dels camins municipals

  • Camí Sadernes a Gitarriu
  • Tram del camí de Conques de Baix
16.054,00 €
DESPESA CORRENT Manteniment de camins i treballs d’estassada 11.000,00 €
TOTAL 27.054,00 €

Pla d’Acció

La Diputació de Girona en data 18 de juliol de 2017, va aprovar la concessió de subvencions dins la campanya “Del Pla a l’Acció”, per:

LÍNIA 1: Servei de comptabilitat energètica

  • Subvenció de:  108,00 €

LÍNIA 3: Substitució de bombes dels pous per equips més eficients

  • Subvenció de: 1.602,64 €