Any 2018

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural

La Diputació de Girona ens comunica que en la Junta de Govern de data 3-5-2018 va aprovar la concessió de la subvenció del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural” següent:

Millora dels camins
INVERSIONS
  • Camí de Sadernes al Pas dels Aures
  • Camí de Can Jonquerol

18.610,00 €

11.800,00 €

DESPESA CORRENT Conservació de vies públiques 2.000,00 €
COOPERACIÓ CULTURAL 5.720,00 €
NOVES TECNOLOGIES 609,70 €
CAMINS Arranjament de ferm 1.600,00 €
TOTAL 40.339,70 €