Any 2021

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Subvenció de l’Àrea de Medi Ambient: Matèria forestal

La Diputació de Girona en data 29 de juny de 2021 va aprovar la concessió d’una subvenció a l’ajuntament de Sales de Llierca de 1.564,50 €, dins el programa de suport a actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals 2021, per l’actuació: Treballs d’estassada (inclosos en el PTGMF) en els Comuns de Sales de Llierca”.


Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021

La Diputació de Girona ens comunica que en la Junta de Govern de data 4 de maig de 2021 va aprovar la concessió de la subvenció del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021” i que pel municipi de SALES DE LLIERCA té la distribució següent:

INVERSIONS Inversió en millora de camins municipals i Adequació de la zona de contenidors (construcció de tanca) 15.000 €
DESPESA CORRENT Conservació de la via pública i manteniment de la xarxa d’aigua municipal 20.658,35 €
COOPERACIÓ CULTURAL Despeses culturals 6.292,65 €
NOVES TECNOLOGIES Inversió en equipament informàtic 616,81 €
CAMINS Actuacions en camins 1.600,00 €
TOTAL   44.167,81 €


Presidència

Subvenció extraordinària

En data 11 de febrer de 2021 el President de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sales de Llierca una subvenció exclosa de concurrència pública per un import de 27.000 € per al finançament de les obres de rehabilitació de la Rectoria de sant Grau d’Entreperes.

L’actuació consisteix en l’adequació interior de l’edifici per tal que compleixi amb les normatives vigents. El projecte el va redactar el Consell Comarcal de la Garrotxa i contempla obres de consolidació de l’edifici, les instal·lacions interiors d’aigua, enllumenat interior, cuina, bany, etc.