Any 2023

DIPUTACIÓ DE GIRONA:

1. ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023

La Diputació de Girona ens comunica que en la Junta de Govern de data 18 d’abril de 2023 va aprovar la concessió de la subvenció del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023” i que pel municipi de SALES DE LLIERCA té la distribució següent:

INVERSIONS:

Inversió en la millora de la xarxa d’abastament d’aigua i inversió en millora dels camins municipals.  

 

17.000€

DESPESA CORRENT:

Manteniment de la xarxa de camins i manteniment de la xarxa d’abastament d’aigua municipal 

18.658,35€ 

COOPERACIÓ CULTURAL: Despeses culturals   

 6.292,65€

NOVES TECNOLOGIES: Inversió en equipament informàtic    

  616,81€

CAMINS: Actuacions en camins 1.600,00 €
Secretaria/Intervenció Subvenció del cost del servei 10.000€
TOTAL:   54.167,81€

 

Fons econòmic de caràcter extraordinari 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 9 de maig de 2023 ha concedit a l’ajuntament de SALES DE LLIERCA una subvenció de 20.514,21 € dins la convocatòria de subvencions del “Fons econòmic de caràcter extraordinari” pels següents conceptes:

Inversions:

Inversió per a la millora de la xarxa d’aigua municipal i per inversions en la millora de camins 

TOTAL SUBVENCIÓ: 20.514,21 €

 

2. ÀREA DE MEDI AMBIENT – DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha concedit a l’ajuntament de Sales de Llierca una subvenció de 1.800€  per executar actuacions previstes en l’instrument d’ordenació del bosc comunal de Sales de Llierca, dins el “Programa de suport a actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis línia 1” per l’anualitat 2023.

És una continuació de les accions que es van executant dins el bosc comunal de Sales d’acord amb el Pla Tècnic de Gestió Forestal aprovat.

 

3. DIPSALUT

Realització d’actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2023

 

4.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 23-01-2024, va resoldre la convocatòria de les subvencions en espècies de material informàtic pels ajuntaments de les comarques gironines, any 2023, a Sales de Llierca ens ha correspost:   2 ordinadors portàtils i 2 monitors.