Edictes

Exercici: 2024 Bop: 12-0 Edicte: 291 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge de pau titular
Exercici: 2024 Bop: 11-0 Edicte: 288 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 6-0 Edicte: 76 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 234-0 Edicte: 10425 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Aprovació inicial de memòries tècniques d'arranjament de camins
Exercici: 2023 Bop: 234-0 Edicte: 10424 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 234-0 Edicte: 10417 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Aprovació inicial del pressupost 2024
Exercici: 2023 Bop: 221-0 Edicte: 9707 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Informació pública del projecte d'actuació específica per a la construcció d'un punt d'aigua contra incendis forestals
Exercici: 2023 Bop: 196-0 Edicte: 8480 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 172-0 Edicte: 7652 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Aprovació de la memòria tècnica "Renovació d'un tram de la xarxa de subministrament en baixa per reduir pèrdues del servei d'aigua municipal de Sales de Llierca"
Exercici: 2023 Bop: 172-0 Edicte: 7651 AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA - Exposició pública de l'expedient 2/2023 de modificació de crèdit del pressupost