Plens

Sessions dels Plens Ordinaris: Cada 3 mesos l’últim dijous de mes a partir de les 8 del vespre. Es procurarà celebrar els plens ordinaris els mesos de febrer, maig, setembre i novembre. Per causes sobrevingudes es podran variar les dates i hora del plens.